Цели на Ирландия в ЕС

След присъединяването си към ЕС през 1973 г., Ирландия, известна като Ейре се превърна от държава с добре изразена структура в селското стопанство и модерна икономика.

Обработваемите й земи се простират в голяма част от вътрешността, а на места и по ниски възвишения и територии, заети от блата и езера. Крайбрежните ивици и планини в западната част достигат над 1000 м., а голяма част от местното населението обитава Дъблин.

Изборите в Ирландия се провеждат веднъж на 5 години, а парламента е съставен от 166 члена. Към него има горната камара с 60 членове. Президентския мандат трае седем години.

Земите на Ирландия често са свързвани още в миналото с музика. Не са малко и писателите на страната, които имат световна слава. Такива са Йейтс, Бекет, Джойс, Уайлд и Шоу. Ирландия е родно място и за някои световни групи, каквито са рок The Corrs, U2 и Шиниъд О’Конър.

<!–more–>

Местната основна храна за препитаване в Ирландия са картофи, моркови, ряпа, зеленчуци.

Икономическият растеж, стабилност и работни места са приоритетите на страната.

Ирландия е на начело на ЕС за пореден седми път, от присъединяването й към Съюза.

За Ирландия водещи приоритети засягащи ЕС са икономическа стабилност, растеж и работните места.

По отношение на работните места, Ирландия и конкретно ирландското председателство налага Пактът за растеж и работни места, а той е от изключителна важност. В същността си включва мерки, засягащи фискална консолидация, безработица, кредитиране, международна търговия и потенциала за генериране на заетост и растеж.

С не по-малка значимост приоритети са и правилата като:

Професионални квалификации на страни от ЕС.

Процедури за обществени поръчки.

Разясняване на правата на работещите граждани в други страни от ЕС.

Една от водещите теми, които Ирландия поставя на дневен ред е програма „Хоризонт 2020 English “. Тя включва нанотехнологии, фотоника, авангардни техники за производство, изчислителни и високоскоростни изчисления.

Икономиката на страната цели да се възстанови доверието в европейската схема, която включва заплати, пенсии, реформи на трудовия пазар, образование, индексиране на заплати и бедност.